изолации, строителство

  • Изпълнение и доставка на хидроизолации и топлоизолации (галерия)

Фирмата изпълнява хидроизолации на плоски и скатни покриви с битумни хидроизолационни мембрани, PVCизолации, хидроизолации на основи на сгради и в сутеренни помещения с битумни мембрани, PVC изолации и мазани изолации, хидроизолации на басейни, резервоари и др. Решаването на нестандартни проблеми в областта на хидроизолациите е приоритет в дейността ни.

През 2008 - 2009 г. фирма “КОТОВИ” ООД за първи път в България изпълни в основи хидроизолационна вакумна система на италинската фирма FLAG с PVC изолация. Тази система позволява активен контрол на хидроизолационната система, откриване и лесно ситуиране на евентуални течове и отстраняването им (чрез нагнетяване на специална емулсия) без извършване на нови изкопни и други работи. Тази система беше изпълнена на обект “София еърпорт център” с помоща и съдействието на специалисти от “Оркикем” ООД и Flag.

Фирмата изпълнява и топлоизолационни покрития, съобразени с приетите “Норми за проектиране на топлоизолации на сгради”. Изпълнението на топлоизолации по стени (вътрешно и външно) включва и финишните декоративни покрития.

В областта на  хидро- и топлоизолационните работи отлично си партнираме с фирми като „Хидромат” ЕООД, „Екос 96”, „Артеколор” и др. с които поддържаме дългогодишни работни отношения.

  • Покриви с керемиди „Брамак”

От няколко години фирмата ни е оторизиран апликатор на покривната система „Брамак”. Членове сме на клуб „Брамак и приятели”, в който съвместно с колегите от „Брамак” изготвяме технически решения за отделните покриви и носим гаранциите за качествено изпълнение на цялостната система на „Брамак”.

  • Ново строителство, ремонтни, довършителни работи и сухо строителство (гипсокартон)

Фирма    има в областта на новото строителство изпълнени “до ключ” редица обекти, предимно в гр. София. Също така имаме завършени и много обекти в областта на строително – ремонтните работи.

© KOTOVI Ltd. 2012