начало (за нас)

 Фирма    е основана през есента на 1998 г. в гр. София като едноличен търговец с предмет на дейност проектиране и строителство, като целта на фирмата е да се развива в извършването на специализирани строителни дейности, а именно:

  • доставка и изпълнение на хидроизолации и топлоизолации;
  • покриви с керемиди „Брамак”;
  • ремонтни, довършителни работи и сухо строителство;
  • ново строителство;
  • проектиране;
  • консултантски и експертни услуги.

В края на 2004 г. според наредбите на МРРБ дейностите по проектиране и строителство трябваше да бъдат разделени. По тази причина беше създадено „Котови проект” ЕООД с управител Русалина Котова, което изпълнява проектирането и консултантските експертни услуги, а дейностите в областта на строителстовото се поеха от „Котови” ООД с управители Камен Котов и Валентин Иванов, създадено през 2000 г.

Основни принципи, от които се ръководим при изпълнение на работата ни са:

¨ Компетентно и качествено изпълнение на възложените ни задачи;

¨ Коректност към партньорите и инвеститорите;

¨ Отговорност към клиентите и служителите на фирмата ни, както и към обществото и околната среда.

© KOTOVI Ltd. 2012